Občina Gorje

PREGLED PRIKLOPOV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE (Podhom, Višelnica, Mevkuž, Poljšica)

V MESECU MARCU SE BO IZVAJAL PREGLED PRIKLOPOV NA KANLIZACIJSKO OMREŽJE V NASELJIH PODHOM, VIŠELNICA, MEVKUŽ IN POLJŠICA                      

 

Obveščamo vas, da se bo v mesecu marcu izvajal pregled priklopov na kanalizacijsko omrežje v naseljih Podhom, Višelnica, Mevkuž in Poljšica.

 

Vsa omenjena naselja so opremljena z javno kanalizacijo in bi v tem času objekti že morali biti priklopljeni na javno kanalizacijo. Poleg tega je pregled potreben, ker vsi lastniki objektov niso oddali vloge za izdajo soglasja za priklop, niti ni zabeleženo, da bi obvestili koncesionarja WTE d.o.o. o  izvedenem priklopu.

 

Vse lastnike objektov, ki bi objekte že morali priključiti in tega niste storili, pozivamo, da z aktivnostmi začnete v najkrajšem možnem času. Če na naš poziv in po pregledu koncesionarja ne boste aktivno pristopili k ureditvi hišnega priključka, bo zadeve reševal pristojni inšpektorat.

 

Ob pregledu priklopa na fekalno kanalizacijo bomo preverjali tudi odvodnjavanje meteornih voda.

 

Pričakujemo vaše sodelovanje in se zahvaljujemo za razumevanje,

Občinska uprava Občine Gorje


Arhiv novic