Občina Gorje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

V Komisijo se imenujejo:

 

PREDSEDNIK: Janez Kolenc
PODPREDSEDNIK: Branko Banko
ČLANI: Borut Kunstelj
  Ivan Ratek
  Jakob Por

 

 

 

SEJE

 

1. SEJA, 22.10.2014

Vabilo

Zapisnik

 

2. SEJA, 12.11.2014

Vabilo

Zapisnik

 

3. SEJA, 17.12.2014

Vabilo

Zapisnik

 

1. DOPISNA SEJA, 8.1.2015

 Vabilo

Zapisnik

 

4. DOPISNA SEJA

 

Vabilo

Zapisnik