Občina Gorje

Aktualni javni rapisi

Javni razpis za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Gorje za sezoni 2017 in 2018

 

Sklep o začetku postopka

Razpisna dokumentacija

Plan dela - državni gozdovi

Plan dela - zasebni gozdovi

Vzdrževanje gozdnih cest

 

Rok za oddajo vlog je 13.3.2017 do 12. ure.

Odpiranje ponudb je 13.3.2017 ob 13. uri na sedežu Občine Gorje. 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom 2017

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditve 2017

 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 31.3.2017 do 13. ure.