Občina Gorje

NOVA INOVATIVNA ORODJA TNP ZA ŠOLE SKUPNOSTI..

NOVA INOVATIVNA ORODJA TNP ZA ŠOLE SKUPNOSTI BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE
Javni zavod Triglavski narodni park nadaljuje z aktivnostmi za šole, ki so povezane v Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe, v katero je vključenih 38 osnovnih in podružničnih šol oziroma 7.000 učencev. Osrednje tematike skupnega sodelovanja so ohranjanje biodiverzitete, trajnostni razvoj in skrb za naše izjemno območje Julijskih Alp.   V šolskem letu 2019/2020 je vsaka šola članica Skupnosti šol prejela visoko gredo, ki..
Beri več

POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU ZA OBČANE -..

POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU ZA OBČANE - ZATRNIK
Poziv k predhodnemu posvetovanju za občane s stalnim ali začasnim bivališčem in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo sedež na območju Krnice, za katerega je v postopku predlog za novo naselje Zatrnik   Na predlog predlagatelja Vaški odbor Krnica v Občini Gorje teče postopek izločitve dela območja naselja Krnica ter poimenovanje izločenega dela naselja v naselje Zatrnik. Postopek je možno izpeljati na podlagi določb..
Beri več

PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO DEL - UREDITEV..

PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO DEL - UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA
Spoštovani, obveščamo vas, da je rok za izvedbo del podaljšan do 30.11.2019. S tem se podaljšuje tudi popolna zapora ceste v naselju Poljšica. Z izvajalcem je dogovorjeno, da se med izvedbo popolne zapore ceste omogoča dostope do stanovanjskih objektov v največji možni meri, ko pa se gradbena dela izvajajo pred določenim objektom, dostop s prevoznimi sredstvi začasno ni mogoč, za kar prosimo za razumevanje in strpnost.   Občinska..
Beri več

JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO..

JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2020
Občinski svet Občine Gorje je na 7. redni seji dne 23.10.2019 sprejel sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2020 - prvo branje posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.    Na podlagi 79. člena Poslovnika mora biti predlog proračuna v javni razpravi najmanj 30 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletni strani..
Beri več

OBNOVA REGIONALNE CESTE KOČNA - GORJE

OBNOVA REGIONALNE CESTE KOČNA - GORJE
Investitor Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma od 23.10.2019 do 12.12.2019 izvedla preplastitev voziščne konstrukcije državne ceste Kočna – Gorje, zaradi česar bo dnevno med 8:00 in 17:00 uro na odseku državne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje, od km 4,400 do km 6,400 vzpostavljenih več delnih zapor z urejenim izmeničnim enosmernim prometom (semaforsko urejanje in odstop prednosti). V času izvajanja asfaltiranja pa bo..
Beri več

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

Skladno s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) bo od 1.10.2019 do 30.10.2019 potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, Zgornje Gorje, in sicer v času uradnih ur: -        ponedeljek 9.00 - 12.00, -        sreda 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00, -        petek 8.00 - 11.00.   Predlog modelov vrednotenja je dostopen na spletni strani..
Beri več

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO
OBVESTILO  
Beri več

UREDITEV PODZEMNIH EKOLOŠKIH OTOKOV

Občina Gorje je pristopila k ureditvi dveh podzemnih ekoloških otokov, in sicer na lokaciji v Zgornjih Gorjah ob pokopališču in na lokaciji v Spodnjih Gorjah pri objektu Spodnje Gorje 29. Na obeh lokacijah se bodo postavili po štirje podzemni zabojniki namenjenih ločenemu zbiranju embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Izgled bo identičen ekološkemu otoku pri gasilskem domu na Rečici. Obstoječa ekološka..
Beri več

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA..

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN GORJE
Spoštovani,   na povezavi "STALIŠČA" so dostopna stališča do pripomb in predlogov podanih na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN Gorje.    STALIŠČA
Beri več

VODA JE VARNA ZA PITJE IN PRIMERNA ZA UŽIVANJE

VODA JE VARNA ZA PITJE IN PRIMERNA ZA UŽIVANJE
  Zaradi velikega števila medijskih prispevkov bi radi prebivalce občin Gorje, Bled in Radovljica, ki so priključeni na vodovodni sistem Radovna, obvestili, da je voda zdravstveno ustrezna. Letos je bilo na vodovodnem sistemu odvzetih 22 vzorcev pitne vode (tako mikrobioloških kot kemijskih) in prav vsi so bili skladni. Tudi na zajetju Ovčja jama nismo zaznali fekalnega onesnaženja, vrednosti koncentracij dušikovih spojin so nizke. Vse..
Beri več
12