Občina Gorje

JAVNI RAZPIS ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE GORJE ZA LETI 2019 IN 2020

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE GORJE ZA LETI 2019 IN 2020

 

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje

telefon: 04 575 18 00

spletna stran: https://www.gorje.si/

matična številka: 2209721

davčna številka: 66614198

transakcijski račun: SI56 0140 7010 0020 702

 

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

 

Podatki o naročilu:

naslov naročila:

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST NA OBMOČJU OBČINE GORJE ZA LETI 2019 IN 2020

vrsta postopka:

naročilo male vrednosti (NMV)

področje:

splošno področje

mesto objave:

Portal javnih naročil

številka objave na Portalu javnih naročil:

JN001524/2019-W01

predmet naročila:

gradnje

rok za predložitev ponudbe:

03.04.2019 do 9:00

predložitev ponudbe:

elektronska oddaja v sistemu EJN2

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

 

Peter Torkar, župan

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 


Arhiv novic