Občina Gorje

JAVNA OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2020

Občinski svet Občine Gorje je na 7. redni seji dne 23.10.2019 sprejel sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2020 - prvo branje posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. 

 

Na podlagi 79. člena Poslovnika mora biti predlog proračuna v javni razpravi najmanj 30 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletni strani in prostorih občine. 

 

Pisne pobude in pripombe na predlog Odloka o proračunu - prvo branje lahko podate pisno na e-naslov: ... ali pa se, v času uradnih ur, oglasite na občini.  

 

Predlog Odloka o proračunu za leto 2020. 


Arhiv novic