Občina Gorje

PREMIČNA TABLA ZA MERJENJE HITROSTI IN ŠTETJE PROMETA

Občina Gorje je v lanskem letu pridobila premično tablo za merjenje hitrosti in štetje prometa. Predmetna tabla se bo prestavljala po občinskih cestah na vsake tri mesece, zato da bodo rezultati pokazali dejansko stanje na cestah. Najprej je bila tabla postavljena na občinski cesti z oznako JP 512962-Fortuna 136, ki vodi do objekta z naslovom Spodnje Gorje 136. Tabla je bila v nadaljevanju prestavljena v Krnico (občinska cesta z oznako JP 512931-Krnica - C 907), kjer pa nekaj tednov ni bilo opravljenih meritev, zato še vedno ostaja na tem mestu. V oktobru pa se bo prestavila na kategorizirano občinsko cesto z oznako LP 012141-Krnica-Pokljuška soteska (na Hotunjah). Namen table je opozarjati voznike na varno in previdno vožnjo ter pomoč pri načrtovanju oziroma postavljanju omejitev v prometu. Hitrosti in štetje prometa lahko spremljate na spletni strani Občine Gorje.

 

 


Arhiv novic