Občina Gorje

NOVE TALNE OZNAKE NA OBČINSKIH CESTAH

V prejšnjem tednu so bile na občinskih cestah narisane nove talne označbe, ki nakazujejo varno pot po občinskih cestah, kjer so na isti površini prisotni vsi udeleženci v prometu (vozniki, pešci in kolesarji). Ker moramo zagotavljati zadostno širino voznega pasu je v naselju Zgornje Gorje (pod cerkvijo) z emblemom pešca nakazana najprimernejša pot za pešce. V samem križišču sta z modro cono vzpostavljena dva območja kjer imajo možnost, da pešci varno preverijo vse smeri v križišču in nato nadaljujejo svojo pot. Na teh dveh območjih vozniki ne smejo voziti niti parkirati svojih vozil. Talne označbe bodo v naslednjih dneh dopolnjene še z vertikalno prometno signalizacijo, ki bo še dodatno opozarjala na prisotnost pešcev na vozišču. Voznike prosimo, da so na delih skozi vasi še posebej previdni, saj so ceste skozi vasi v Občini Gorje ozke, predvsem pa so v vseh vaseh območja, kjer so na cestni površini prisotni vsi udeleženci v prometu.

 


Arhiv novic