Občina Gorje

ZAČASNA PROMETNA UREDITEV V ČASU OBNOVE CEST LC 012191 KRNICA-ZG. LAZE-POLJANE IN LC 012061 REČICA-POLJŠICA-ZG. GORJE

Obveščamo vas, da bomo po 16. juniju začeli z obnovo ceste LC 012191 Krnica-Zg. Laze-Poljane. V sklopu izdelave izvedbenega načrta se je predvidela delna razširitev vozišča (samo izven vasi), rekonstrukcija obstoječega odvodnjavanja in ureditev cestne razsvetljave od objekta z naslovom Zgornje Laze 8a pa do objekta Zgornje Laze 3. Pri načrtovanju uporabe materiala se je upoštevalo, da je predmetna cesta v celoti znotraj varovanega območja Triglavskega narodnega parka. Nova prometna signalizacija ni predvidena.

 

ZAČASNA PROMETNA UREDITEV V ČASU GRADNJE V VASI ZGORNJE LAZE

 

Prav tako se bo začela obnova cest LC 012061 Rečica-Poljšica-Zg. Gorje in LC 012131 Krnica – Poljšica. V sklop ureditve lokalnih cest spada ureditev vozne površine ceste znotraj meje obdelave, ureditev bankin, ureditev izogibališč, ureditev odvajanja meteornih voda (ureditev jarka ob LC 012131) ter po potrebi zaščita obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Omenjena ureditev je tako projektirana z namenom zagotavljanja ustrezne prometne varnosti motoriziranega in nemotoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za normalno odvijanje prometa na tem delu.

 

ZAČASNA PROMETNA UREDITEV V ČASU GRADNJE V VASI POLJŠICA

 

 

Po končani obnovi se bodo ceste tudi odmerile in uredilo se bo zemljiško-knjižno stanje zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi cestami.


Arhiv novic