Občina Gorje

JAVNO NAZNANILO - RAZGRNITEV PODATKOV ZA NUSZ 2019

JAVNO NAZNANILO

 

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Gorje za leto 2019

 

Občinska evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) se je, skladno z navodili ministrstva pristojnega za okolje in prostor, uskladila s podatki iz uradnih evidenc, t.j. iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz registra nepremičnin (REN), ki jih vodi Geodetska uprava RS.

 

Podatki za odmero NUSZ za leto 2019, pridobljeni iz uradnih evidenc, bodo na vpogled vsem lastnikom oziroma uporabnikom stavb in delov stavb ter zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo NUSZ - zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, t. j. imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice.

 

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, Zgornje Gorje

 

od 7. januarja 2019 do vključno 7. februarja 2019

 

vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in vsako sredo od 13. do 17. ure,

izven teh terminov po predhodnem dogovoru.

 

Vpogled zavezanca za plačilo NUSZ v podatke svojih nepremičnin je mogoč ob predložitvi osebnega dokumenta oziroma v primeru pooblaščenca ob predložitvi pooblastila zavezanca za plačilo NUSZ.

 

V času razgrnitve podatkov Občina Gorje sprejema tudi spremembe v zvezi z zavezanci za plačilo NUSZ (lastnik nepremičnine, uporabnik nepremičnine).

 

Po izteku navedenega roka bo Občina Gorje pripravila končni nabor podatkov za odmero in jih poslala v obdelavo Ministrstvu za finance, Finančni urad Republike Slovenije, ki izdaja odločbe o odmeri NUSZ.

 

 

Peter Torkar

župan


Arhiv novic