Občina Gorje

UREDITEV PODZEMNIH EKOLOŠKIH OTOKOV

Občina Gorje je pristopila k ureditvi dveh podzemnih ekoloških otokov, in sicer na lokaciji v Zgornjih Gorjah ob pokopališču in na lokaciji v Spodnjih Gorjah pri objektu Spodnje Gorje 29. Na obeh lokacijah se bodo postavili po štirje podzemni zabojniki namenjenih ločenemu zbiranju embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Izgled bo identičen ekološkemu otoku pri gasilskem domu na Rečici. Obstoječa ekološka otoka v Zgornjih Gorjah ob pokopališču in v Spodnjih Gorjah bosta po postavitvi novih podzemnih ekoloških otokov odstranjena. Ekološka otoka bosta predvidoma urejena do 20. septembra. Projekt sofinancira Javni zavod Triglavski narodni park.

 

V zadnjem času se, kljub rednemu čiščenju in odvozu odpadkov z ekoloških otokov, na nekaterih še vedno kopičijo napačno odloženi odpadki, ki kazijo videz kraja. Ob zabojnikih in v zabojnikih je tako mogoče najti mešane, kosovne in gradbene odpadke ter zeleni odrez.

 

Odlaganje odpadkov je odraz okoljske ozaveščenosti, ki je najprej vidna prav v naši bližnji okolici. K bolj urejenemu izgledu naselja in varovanju okolja veliko prispeva prav vsak posameznik, s tem ko dosledno ločuje odpadke ter upošteva osnovna pravila o ravnanju z različnimi odpadki, kamor spada tudi odlaganje odpadkov na ekoloških otokih. Na ekoloških otokih se lahko odloži le odpadni papir, steklo, embalaža in biorazgradljivi kuhinjski odpadki. Odlaganje ostalih odpadkov v zabojnike ali poleg zabojnikov ni dovoljeno. Za vse ostale odpadke je na voljo zbirni center na Rečiški cesti na Bledu, še uporabni izdelki pa se lahko oddajo v trgovini Centra ponovne rabe ŠKART.

 

 


Arhiv novic