Občina Gorje

OBVESTILO SOBODAJALCEM

Turistična in promocijska taksa – nov račun za nakazila

 

Ponudnike nastanitvenih obratov na območju Občine Gorje, zavezance za plačilo promocijske in turistične takse, obveščamo o številki novega prehodnega računa, na katerega se nakazuje promocijsko in turistično takso v skupnem znesku – za prenočitve po 1. 1. 2019

 

Številka računa: 0140 7845 0000 019 TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINE GORJE

 

Ponovno navajamo zneske taks, ki veljajo od 1. 1. 2019 dalje in jih določa drugi člen Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Gorje:

 (1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 2,00 eur. Na to osnovo se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od turistične takse, kar znaša 0,50 eur. Promocijska taksa je prihodek Slovenske turistične organizacije (STO). Skupna višina obeh taks znaša 2,50 eur na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 eur za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eur, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eur na osebo na dan.

 

Za vprašanja smo vam na voljo na tel. 04/575 18 05 ali e-naslov: ....

 

 

Občinska uprava Občine Gorje

 

 

 

 

 

 

 


Arhiv novic