Občina Gorje

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

Skladno s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) bo od 1.10.2019 do 30.10.2019 potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, Zgornje Gorje, in sicer v času uradnih ur:

-        ponedeljek 9.00 - 12.00,

-        sreda 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00,

-        petek 8.00 - 11.00.

 

Predlog modelov vrednotenja je dostopen na spletni strani Portal MVN (https://www.mvn.e-prostor.gov.si/).

 

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019.

 

Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine, zainteresirani posredujejo Občini na obrazcu JR.MV-1, ki je dostopen na Občini ali spletni strani Portal MVN, po pošti ali osebno.

 

Vse ostale pripombe na modele vrednotenja zainteresirani pošljejo na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov ....

 

Mnenja in pripombe morajo biti ustrezno obrazložene.

 

Geodetska uprava Republike Slovenije bo izvedla javno predstavitev modelov vrednotenja v četrtek 17. oktobra 2019, od 10.00-13.00 v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj za občine na območju OGU Kranj.


Arhiv novic