Občina Gorje

POSTOPEK SPREJEMANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠČE

Po javni razgrnitvi je Občinska uprava Občine Gorje preverila in zbrala vse prispele pripombe. Iz pripomb je bilo razvidno, da bo za preverbo določenih pripomb potrebno izvesti še dodatne študije (predvsem za vzpostavitev parkirišč izven naselij), zato se postopek še ni nadaljeval. Pred samo izvedbo oziroma morebitnimi popravki Občinskega podrobnega prostorskega načrta se bo Občinska uprava Občine Gorje prepričala, da bodo spremembe zagotovo sprejete tudi s strani nosilcev v prostoru, da nam v nadaljevanju le-to ne bo povzročalo časovnih zastojev in dodatnih stroškov. Poleg izvedbe dodatnih študij pa Občinska uprava Občine Gorje ne izključuje možnosti sodelovanja s sosednjima občinama za pripravo skupnega podrobnega prostorskega načrta, ki bo celostno uredil problem na vseh treh straneh.


Arhiv novic