Občina Gorje

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

V skladu s 87. členom Stanovanjskega zakona (uradni list RS, št. 69/03 in spremembe) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) Občina Gorje objavlja naslednjo

PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.

 

 


Arhiv novic