Občina Gorje

OBNOVA CESTE FORTUNA - VINTGAR

Občina Gorje je skupaj s Turističnim društvom Gorje pristopila k obnovi lokalne ceste z oznako LC 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna. Obnova ceste je predvidena na odseku od križišča z regionalno cesto R3 – 1104 Javornik – Gorje (Fortuna) do križišča Vršče, v dolžini cca. 540 m.

 

 

 

 

 

V sklopu rekonstrukcije je predvidena razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja in ureditev pasu za pešce (souporaba z motornim prometom - srečevanje). Na celotnem poteku rekonstrukcije bo ob levem robu vozišča označen pas za pešce enotne širine 1,5 m. Pas za pešce bo namenjen tudi souporabi z motornim prometom (srečevanje).

 

V času obnove ceste bo izvedena popolna zapora ceste v trajanju od 9.4.2019 do 11.5.2019 med 7.00 in 19.00 uro. Obvoz bo voden po javni poti z oznako JP 512991.

 

Z izvajalci se bomo trudili, da bo mogoč dostop do objektov, v kolikor pa v določenem trenutku dostop do objektov ne bo mogoč, bo zagotovljeno varno parkiranje v neposrednem območju zapore po predhodnem dogovoru med prebivalci in odgovornim vodjo del.

Okoliškim prebivalcem se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje ter vas naprošamo, da upoštevate prometno signalizacijo.

 

Občinska uprava občine Gorje

 

Situacija prometne ureditve 1

Situacija prometne ureditve 2

Situacija prometne ureditve 3 

 

 

 


Arhiv novic