Občina Gorje

"REZULTATI" ČIŠČENJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV V GORJAH

Podjetje Wte Wassertechnik Gmbh podružnica Kranjska Gora, kot koncesionar, opravlja redno čiščenje kanalizacijskih sistemov v Občini Gorje. Ob zadnjem čiščenju so naleteli na predmete, ki NE SODIJO v kanalizacijski sistem. Med drugim so pri čiščenju v naselju Spodnje Gorje naleteli na veliko količino betona, ki ga je nekdo zlil v kanal ter večje število kamenja, ki glede na njihovo velikost niso sami prišli v kanalizacijski sistem.

 

Občane pozivamo, da v nadaljevanju tega ne počnejo, saj s tem povzročijo mehansko in gmotno škodo na kanalizacijskem sistemu, s tem pa se večajo stroški vzdrževanja zaradi menjave poškodovanih delov kanalizacije.

 

Enake težave so se pokazale tudi v Podhomu.

 

Opozarjamo, da v kanalizaciji sistem NE SODIJO:

  • odpadna olja in naftni derivati,
  • gradbeni odpadki,
  • barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila,
  • trdni odpadki,
  • organski odpadki,
  • različni organski odpadki,
  • vsebine septičnih jam.


Arhiv novic