Občina Gorje

DIMNIKARSKE STORITVE

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je Dimnikarstvo, Primož Rauter s.p. zaključil z opravljanjem dimnikarske dejavnosti. 

 

Na podlagi 18. člena Zakona o dimnikarskih storitvah mora uporabnik dimnikarskih storitev izbrati dimnikarsko družbo, zato predlagamo, da si v čim krajšem času poiščete novo dimnikarsko družbo:

 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dimnikarska_dejavnost/dimnikarske_druzbe_in_dimnikarji.xls

 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/

 


Arhiv novic