Občina Gorje

NAMERA O USTANOVITVI NEODPLAČNE SLUŽNOSTI V JAVNO KORIST

NAMERA O USTANOVITVI NEODPLAČNE SLUŽNOSTI V JAVNO KORIST

 

Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, štev. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, dne 5.5.2017 objavlja namero o ustanovitvi neodplačne služnosti obratovanja, vzdrževanja in nadzora vodovodne in komunalne infrastrukture ter pripadajočih objektov na nepremičninah:

- parc. št. 902/1, k.o. Višelnica I – 2186

- parc.št. 899/0, k.o. Višelnica I – 2186

- parc.št. 892/8, k.o. Višelnica I – 2186        

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.


Arhiv novic