Občina Gorje

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. List RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 103/07, 11/11, 98/13, 6/18), Občina Gorje objavlja

 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI GORJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE  ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 26.05.2019

 

1. člen

Organizatorjem kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019, so za lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Gorje na voljo mesta, ki jih je določila za plakatiranje v času volilne kampanje.

 

2. člen

Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti Občine. Na teh mestih Občina enakopravno in na celovitem območju Občine Gorje zagotavlja vsem organizatorjem  kampanje objavo propagandnih sporočil. Brezplačna plakatna mesta so:

-          plakatno mesto št. 1, avtobusna postaja Krnica

-          plakatno mesto št. 2, avtobusna postaja pri gostinskem lokalu Maxi, Zgornje Gorje

-          plakatno mesto št. 3, avtobusna postaja pri cerkvi, Zgornje Gorje

-          plakatno mesto št. 4, pri gostinskem lokalu Petač, Spodnje Gorje

-          plakatno mesto št. 5, avtobusna postaja, Spodnje Gorje

-          plakatno mesto št, 6, pri eko otoku, Podhom

-          plakatno mesto št. 7, križišče za Podhom, pri gostilni Fortuna

-          plakatno mesto št. 8, v križišču pri trgovini Mercator, Spodnje Gorje

-          plakatno mesto št. 9, v križišču za Mevkuž, pri novem javnem parkirišču.

Vsakemu organizatorju se zagotavlja brezplačno plakatno mesto za najmanj en plakat do največje možne velikosti 1000 mm x 700 mm, na mestih, ki se praviloma predhodno določijo z žrebom.

 

3. člen

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v 2. členu, je organizatorjem kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika, oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.

 

4. člen

Plakate na plakatna mesta namešča pooblaščena oseba Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. in skrbi za red, zato organizatorji volilne kampanje sami ne smejo nameščati plakatov.

 

Plakati, ki bi bili nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo pooblaščena oseba odstranila na stroške organizatorja. Organizatorji kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalne vsebine s plakatnih mest.

 

5. člen

Vlogo za brezplačno plakatiranje organizatorji kampanje oddajo na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje ¸6b, 4247 Zgornje Gorje ali po elektronski pošti na naslov: ..., najkasneje do 19. aprila 2019 do 13.00 ure. Plakatiranje bo mogoče od dneva prejema odločbe dalje.

 

Propagandni material organizatorji kampanje dostavijo na Občino Gorje, na zgornji naslov. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni material v skladu z določbami Zakona o volilni kampanji, poškodovane ali uničene plakate pa nadomestil najkasneje v času 24 ur.

 

6. člen

Poleg plakatnih površin, ki so pod enakimi pogoji zagotovljeni vsem organizatorjem volilne kampanje, bo Občina v primeru dodatnih potreb in posebne vloge organizatorja zagotovila tudi na drugih javnih površinah, v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu.

 

Številka: 0412-1/2019-1

Datum: 25.02.2019

 

Župan Občine Gorje

Peter Torkar


Arhiv novic