Občina Gorje

ODPADKI NA VRŠČAH

Zadnji večerni naliv v sredo, 17.7.2019, je odkril posledice večletnega odlaganja gradbenih odpadkov ter smeti na Vrščah na brežini proti Radovni. Tako je meteorna voda odkrila salonitke, odsluženo posodo, obutev, steklovino, polivinil, konzerve, tetrapake. Zaskrbljujoče, ker odpadki nakazujejo, da je smetišče posledica ravnanja domačinov, in sramotno, glede na to, da je to ob stezi z Vršč proti Radovni.

 

  

 

Prav tako je v začetku meseca lastnica gozdega zemljišča občinsko upravo seznanila, da je na njenem zemljišču neznana oseba odložila blizu 150 kg salonitnih plošč. Neznani storilec je povzročil nejevoljo, stroške in delo.

 

Sistem in politika odlaganja in ločevanja odpadkov je dodelana in imamo vse možnosti, da ustrezno ravnamo z odpadnim materialom. Potreben je le premik v glavah. 

 

Občinska uprava Občine Gorje


Arhiv novic