Občina Gorje

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2019

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2019
Spoštovani,   Občinski svet Občine Gorje je na svoji 2. redni seji, 9.1.2019 sprejel sklep, da se predlog proračuna Občine Gorje za leto 2019 posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.   Vabimo vas, da do 8.2.2019 podate svoje predloge in pripombe na predlog proračuna.  Predloge in pripombe lahko pošljete na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, po e-pošti: ... ali pa jih osebno oddate na..
Beri več

JAVNO NAZNANILO - RAZGRNITEV PODATKOV ZA NUSZ 2019

JAVNO NAZNANILO - RAZGRNITEV PODATKOV ZA NUSZ 2019
JAVNO NAZNANILO   o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Gorje za leto 2019   Občinska evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) se je, skladno z navodili ministrstva pristojnega za okolje in prostor, uskladila s podatki iz uradnih evidenc, t.j. iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz registra nepremičnin (REN), ki..
Beri več

DIMNIKARSKE STORITVE

DIMNIKARSKE STORITVE
Spoštovani,   obveščamo vas, da je Dimnikarstvo, Primož Rauter s.p. zaključil z opravljanjem dimnikarske dejavnosti.    Na podlagi 18. člena Zakona o dimnikarskih storitvah mora uporabnik dimnikarskih storitev izbrati dimnikarsko družbo, zato predlagamo, da si v čim krajšem času poiščete novo dimnikarsko..
Beri več

"REZULTATI" ČIŠČENJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV V..

Podjetje Wte Wassertechnik Gmbh podružnica Kranjska Gora, kot koncesionar, opravlja redno čiščenje kanalizacijskih sistemov v Občini Gorje. Ob zadnjem čiščenju so naleteli na predmete, ki NE SODIJO v kanalizacijski sistem. Med drugim so pri čiščenju v naselju Spodnje Gorje naleteli na veliko količino betona, ki ga je nekdo zlil v kanal ter večje število kamenja, ki glede na njihovo velikost niso sami prišli v kanalizacijski..
Beri več

POSTOPEK SPREJEMANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA..

POSTOPEK SPREJEMANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠČE
Po javni razgrnitvi je Občinska uprava Občine Gorje preverila in zbrala vse prispele pripombe. Iz pripomb je bilo razvidno, da bo za preverbo določenih pripomb potrebno izvesti še dodatne študije (predvsem za vzpostavitev parkirišč izven naselij), zato se postopek še ni nadaljeval. Pred samo izvedbo oziroma morebitnimi popravki Občinskega podrobnega prostorskega načrta se bo Občinska uprava Občine Gorje prepričala, da bodo spremembe..
Beri več

NOVE TALNE OZNAKE NA OBČINSKIH CESTAH

NOVE TALNE OZNAKE NA OBČINSKIH CESTAH
V prejšnjem tednu so bile na občinskih cestah narisane nove talne označbe, ki nakazujejo varno pot po občinskih cestah, kjer so na isti površini prisotni vsi udeleženci v prometu (vozniki, pešci in kolesarji). Ker moramo zagotavljati zadostno širino voznega pasu je v naselju Zgornje Gorje (pod cerkvijo) z emblemom pešca nakazana najprimernejša pot za pešce. V samem križišču sta z modro cono vzpostavljena dva območja kjer imajo..
Beri več

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV
Primeri nepravilnega in neodgovornega odlaganja odpadkov na eko otokih in v naravi:  Glede na to, da lahko vsak občan Občine Gorje na leto pripelje 1,5 m3 gradbenega materiala na Zbirni center Bled BREZPLAČNO, je odlaganje gradbenih odpadkov na EKO otokih NEDOPUSTNO! Več na spletni strani Infrastrukture Bled.    Vandalizem in objestnost!   Zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih. Kosovne odpadke, po vašem predhodnem..
Beri več

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih..

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
V skladu s 87. členom Stanovanjskega zakona (uradni list RS, št. 69/03 in spremembe) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) Občina Gorje objavlja naslednjo PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.    
Beri več