Občina Gorje

DIMNIKARSKE STORITVE

DIMNIKARSKE STORITVE
Spoštovani,   obveščamo vas, da je Dimnikarstvo, Primož Rauter s.p. zaključil z opravljanjem dimnikarske dejavnosti.    Na podlagi 18. člena Zakona o dimnikarskih storitvah mora uporabnik dimnikarskih storitev izbrati dimnikarsko družbo, zato predlagamo, da si v čim krajšem času poiščete novo dimnikarsko..
Beri več

DELAVNICA Z NASLOVOM "DOBRA HIGIENSKA PRAKSA OZ...

DELAVNICA Z NASLOVOM

Beri več

OCENJEVANJE ŠKODE ZARADI POSLEDIC NEURJA Z..

OCENJEVANJE ŠKODE ZARADI POSLEDIC NEURJA Z MOČNIM VETROM IN POPLAVAMI 29. IN 30. OKTOBRA 2018
Prijavo škode na zasebnih zemljiščih, gozdovih, cestah bo Občinska uprava sprejemala do 23.11.2018 do 12. ure. Na podlagi prijav bo Občinska komsija za ocenjvenje škode opravila ogled in vsa administrativna dela v zvezi s prijavo na Upravo za zaščito in reševanje.    Prijave pošljete na ....     Prijava naj vsebuje točno lokacijo (parc. št. in k.o.), lastnika zemljišča in kontaktne podatke. Zaželjene so tudi..
Beri več

ZDRAVSTVENO - VZGOJNE DELAVNICE

Zdravstveno vzgojni center Bled - Bohinj vabi na zdravstevno- vzgojne delavnice:   6. 11. 2018 ob 9.00 vas vabimo na delavnico Uživajmo v zdravju, kjer boste pridobili informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih bolezni oziroma kakovostnejše življenje z že obstoječo kronično boleznijo.   14.11.2018 obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni, zato bomo ob..
Beri več

"REZULTATI" ČIŠČENJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV V..

Podjetje Wte Wassertechnik Gmbh podružnica Kranjska Gora, kot koncesionar, opravlja redno čiščenje kanalizacijskih sistemov v Občini Gorje. Ob zadnjem čiščenju so naleteli na predmete, ki NE SODIJO v kanalizacijski sistem. Med drugim so pri čiščenju v naselju Spodnje Gorje naleteli na veliko količino betona, ki ga je nekdo zlil v kanal ter večje število kamenja, ki glede na njihovo velikost niso sami prišli v kanalizacijski..
Beri več

POSTOPEK SPREJEMANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA..

POSTOPEK SPREJEMANJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠČE
Po javni razgrnitvi je Občinska uprava Občine Gorje preverila in zbrala vse prispele pripombe. Iz pripomb je bilo razvidno, da bo za preverbo določenih pripomb potrebno izvesti še dodatne študije (predvsem za vzpostavitev parkirišč izven naselij), zato se postopek še ni nadaljeval. Pred samo izvedbo oziroma morebitnimi popravki Občinskega podrobnega prostorskega načrta se bo Občinska uprava Občine Gorje prepričala, da bodo spremembe..
Beri več

NOVE TALNE OZNAKE NA OBČINSKIH CESTAH

NOVE TALNE OZNAKE NA OBČINSKIH CESTAH
V prejšnjem tednu so bile na občinskih cestah narisane nove talne označbe, ki nakazujejo varno pot po občinskih cestah, kjer so na isti površini prisotni vsi udeleženci v prometu (vozniki, pešci in kolesarji). Ker moramo zagotavljati zadostno širino voznega pasu je v naselju Zgornje Gorje (pod cerkvijo) z emblemom pešca nakazana najprimernejša pot za pešce. V samem križišču sta z modro cono vzpostavljena dva območja kjer imajo..
Beri več

PREMIČNA TABLA ZA MERJENJE HITROSTI IN ŠTETJE..

PREMIČNA TABLA ZA MERJENJE HITROSTI IN ŠTETJE PROMETA
Občina Gorje je v lanskem letu pridobila premično tablo za merjenje hitrosti in štetje prometa. Predmetna tabla se bo prestavljala po občinskih cestah na vsake tri mesece, zato da bodo rezultati pokazali dejansko stanje na cestah. Najprej je bila tabla postavljena na občinski cesti z oznako JP 512962-Fortuna 136, ki vodi do objekta z naslovom Spodnje Gorje 136. Tabla je bila v nadaljevanju prestavljena v Krnico (občinska cesta z oznako JP..
Beri več

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV
Primeri nepravilnega in neodgovornega odlaganja odpadkov na eko otokih in v naravi:  Glede na to, da lahko vsak občan Občine Gorje na leto pripelje 1,5 m3 gradbenega materiala na Zbirni center Bled BREZPLAČNO, je odlaganje gradbenih odpadkov na EKO otokih NEDOPUSTNO! Več na spletni strani Infrastrukture Bled.    Vandalizem in objestnost!   Zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih. Kosovne odpadke, po vašem predhodnem..
Beri več

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih..

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
V skladu s 87. členom Stanovanjskega zakona (uradni list RS, št. 69/03 in spremembe) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) Občina Gorje objavlja naslednjo PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.    
Beri več