Občina Gorje

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠCE

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

 

v času trajanja javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN Vršce. Pobude, mnenja in pripombe je možno podajati v času javne razgrnitve pisno v knjigo pripomb, po elektronski pošti ... (v zadevi naj se jasno navede, da gre za OPPN Vršce) ter po navadni pošti na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje s pripisom »Javna razgrnitev OPPN Vršce«. Rok za podajo pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

 

GRADIVO:


Arhiv novic