Občina Gorje

JAVNO NAZNANILO - ODLOČBA O IZBRISU ZAZNAMBE..

JAVNO NAZNANILO - ODLOČBA  O IZBRISU ZAZNAMBE STATUSA JAVNEGA DOBRA
ODLOČBA O IZBRISU ZAZNAMBE STATUSA JAVNEGA DOBRA  
Beri več

SKLEP O DOLOČITVI KONČNEGA ROKA ZA PREVZEMANJE..

SKLEP O DOLOČITVI KONČNEGA ROKA ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI, KI ZAPADEJO V PLAČILO V BREME PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2019
Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Gorje za leto 2019
Beri več

SODELOVANJE TNP IN OBČINE GORJE PRI IZVEDBI..

SODELOVANJE TNP IN OBČINE GORJE PRI IZVEDBI RAZVOJNEGA PROJEKTA
Javni zavod Triglavski narodni park je z razvojnimi sredstvi iz državnega proračuna finančno podprl projekt ureditve dveh podzemnih ekoloških otokov na obstoječih mestih za zbiranje odpadkov v Zgornjih in Spodnjih Gorjah. Na obeh lokacijah so vzpostavljeni štirje podzemni zabojniki za ločeno zbiranje embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Ureditev in prostorska umestitev ekoloških otokov v občini Gorje bo..
Beri več

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

Skladno s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) bo od 1.10.2019 do 30.10.2019 potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, Zgornje Gorje, in sicer v času uradnih ur: -        ponedeljek 9.00 - 12.00, -        sreda 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00, -        petek 8.00 - 11.00.   Predlog modelov vrednotenja je dostopen na spletni strani..
Beri več

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO
OBVESTILO  
Beri več

UREDITEV PODZEMNIH EKOLOŠKIH OTOKOV

Občina Gorje je pristopila k ureditvi dveh podzemnih ekoloških otokov, in sicer na lokaciji v Zgornjih Gorjah ob pokopališču in na lokaciji v Spodnjih Gorjah pri objektu Spodnje Gorje 29. Na obeh lokacijah se bodo postavili po štirje podzemni zabojniki namenjenih ločenemu zbiranju embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Izgled bo identičen ekološkemu otoku pri gasilskem domu na Rečici. Obstoječa ekološka..
Beri več

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA..

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN GORJE
Spoštovani,   na povezavi "STALIŠČA" so dostopna stališča do pripomb in predlogov podanih na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN Gorje.    STALIŠČA
Beri več

ODPADKI NA VRŠČAH

ODPADKI NA VRŠČAH
Zadnji večerni naliv v sredo, 17.7.2019, je odkril posledice večletnega odlaganja gradbenih odpadkov ter smeti na Vrščah na brežini proti Radovni. Tako je meteorna voda odkrila salonitke, odsluženo posodo, obutev, steklovino, polivinil, konzerve, tetrapake. Zaskrbljujoče, ker odpadki nakazujejo, da je smetišče posledica ravnanja domačinov, in sramotno, glede na to, da je to ob stezi z Vršč proti Radovni.        Prav tako je..
Beri več

VODA JE VARNA ZA PITJE IN PRIMERNA ZA UŽIVANJE

VODA JE VARNA ZA PITJE IN PRIMERNA ZA UŽIVANJE
  Zaradi velikega števila medijskih prispevkov bi radi prebivalce občin Gorje, Bled in Radovljica, ki so priključeni na vodovodni sistem Radovna, obvestili, da je voda zdravstveno ustrezna. Letos je bilo na vodovodnem sistemu odvzetih 22 vzorcev pitne vode (tako mikrobioloških kot kemijskih) in prav vsi so bili skladni. Tudi na zajetju Ovčja jama nismo zaznali fekalnega onesnaženja, vrednosti koncentracij dušikovih spojin so nizke. Vse..
Beri več

OBVESTILO SOBODAJALCEM

OBVESTILO SOBODAJALCEM
Turistična in promocijska taksa – nov račun za nakazila   Ponudnike nastanitvenih obratov na območju Občine Gorje, zavezance za plačilo promocijske in turistične takse, obveščamo o številki novega prehodnega računa, na katerega se nakazuje promocijsko in turistično takso v skupnem znesku – za prenočitve po 1. 1. 2019   Številka računa: 0140 7845 0000 019 TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINE GORJE   Ponovno..
Beri več
12