Občina Gorje

Lokalne volitve 2014

Na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve 2014:

http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročilo o zbranih in porabljanjih sredstev za volilno in referendumsko kampanjo).

 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014

 

Izid glasovanja za župana

Izid glasovanja za občinski svet

 

OBVESTILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

 

PREDPISI IN DRUGI SPLOŠNI AKTI

 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve 2014

Spletno mesto Ministrstva za notranje zadeve

Spletno mesto Državne volilne komisije

Razglas - splošni volilni imeniki

 

Pravila za izrabo prostora v Gorjancu za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank, list in njihovih programov na lokalnih volitvah 2014.

 

Sprejem kandidatur

 

Seznam potrjenih kandidatur za župana in člane občinskega sveta - po vrstnem redu prejetih kandidatur

 

Javno žrebanje za določitev vrstnega reda kandidatur

 

Seznam potrjenih kandidatur za župana in člane občinskega sveta - izžreban vrstni red 

 

OBRAZCI

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore

Soglasje kandidata za župana

Kandidatura za župana

Podpora kandidaturi za župana

Soglasje kandidata za občinski svet

Kandidatura za člana občinskega sveta

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

SKLEPI OVK

Ugotovitveni sklep

Sklep o določitvi volišč

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Predsednica OVK: Tina Urevc

Namestnica predsednice OVK: Barbara Gomilar

Člani OVK in njihovi namestniki: Mojca Lah, Janez Potočnik, Matej Poklukar, Marija Ulčar, Zdenka Mandeljc, Jaka Urevc.

 

Tajnica OVK: Martina Hribar Brus

Telefonska št.: 04/575 18 05, mobitel: 031 758 923

El. naslov: martina.hribar-brus@gorje.si

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Občinski svet Občine Gorje, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana in v občinski svet skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika, ki se ga imenuje na predlog občinske uprave.