Občina Gorje

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

V Odbor se imenujejo:

 

PREDSEDNIK: Ivan Hočevar
PODPREDSEDNIK: Borut Kunstelj
ČLANI: Dominik Piber
  Mihael Klinar
  Jože Borse

 

SEJE

 

1. SEJA, 26.11.2014

Vabilo

Zapisnik

 

2. SEJA, 15.12.2014

Vabilo

Gradivo

Zapisnik

 

3. REDNA SEJA

Vabilo

Gradivo

Zapisnik