Občina Gorje

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ

V Odbor se imenujejo:

 

PREDSEDNIK Ivan Ratek
PODPREDSEDNIK Branko Banko
ČLANI Danijela Mandeljc
  Bojan Jakopič
  Janez Kosmač

 

SEJE

 

1. SEJA, 26.11.2014

Vabilo

Zapisnik

 

4. SEJA

Vabilo

Gradivo

Zapisnik