Občina Gorje

Okolje, prostor in gospodarske javne službe

Jožica Lužnik, uni. dipl. inž. geod.

višja svetovalka II

 

tel. št.: (04) 575 18 02

fax: (04) 572 50 07

@: ...