Občina Gorje

Premoženjsko pravne in splošne zadeve

Robert Plavčak, univ. dipl. prav.

višji svetovalec I

 

tel. št.: (04) 575 18 03

fax: (04) 572 50 07

@: ...