Občina Gorje

Splošne, gospodarske in druge zadeve

Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.

višja svetovalka II

 

tel. št.: (04) 575 18 05

fax: (04) 572 50 07

@: ...