Občina Gorje

Kontakti

Direktorica občinske uprave

 

Monika Breznik, dipl. ekon.

tel. št.: (04) 575 18 04

faks: (04) 572 50 07

e- pošta: ...

 

Sprejemna pisarna in tajništvo župana

 

Nuša Jesenšek, dipl. upr. org.

tel. št.: (04) 575 18 00

faks: (04) 572 50 07

e-pošta: ... in ...

 

Premoženjsko pravne zadeve

 

Robert Plavčak, univ. dipl. prav.

tel. št.: (04) 575 18 03

faks: (04) 572 50 07

e-pošta: ...

 

Okolje, prostor in gospodarske javne službe

 

Jožica Lužnik, uni.dipl.inž.geod.

tel. št.: (04) 575 18 02

faks: (04) 572 50 07

e-pošta: ...

 

Splošne, gospodarske in druge zadeve

 

Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.

tel. št.: (04) 575 18 05

faks: (04) 572 50 07

e-pošta: ...