Občina Gorje

Kontakti

V.d. direktorice občinske uprave Občine Gorje

 

Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.

tel. št.: (04) 575 18 05

faks: (04) 572 50 07

e-pošta: ...

 

Javne finance, gospodarske in družbene dejavnosti

 

Monika Breznik, dipl. ekon.

tel. št.: (04) 575 18 04

faks: (04) 572 50 07

e- pošta: ...

 

Sprejemna pisarna in tajništvo župana

 

Nuša Jesenšek, dipl. upr. org.

tel. št.: (04) 575 18 00

faks: (04) 572 50 07

e-pošta: ... in ...

 

Premoženjsko pravne zadeve

 

tel. št.: (04) 575 18 00

e-pošta: ...

 

Okolje, prostor in gospodarske javne službe

 

Jožica Lužnik, uni.dipl.inž.geod.

nadomešča: Urša Zakrajšek

tel. št.: (04) 575 18 02

faks: (04) 572 50 07

e-pošta: ...kolje-prostor@gorje.si