Občina Gorje

Končani javni razpisi

UREDITEV LC 012061 in LC 012131

 

Javni razpis

Drugi del razpisa

ESPD obrazec

Popis del

Popravljen obrazec št. 1

 

Rok za predložitev ponudb je do 23.4.2018 do 13.00 ure.

Odpiranje ponudb je 23.4.2018 ob 13.30 uri.

 

UREDITEV LC 012191 ZGORNJE LAZE

 

Javni razpis

Drugi del razpisa

ESPD obrazec

Popis del

 

Rok za predložitev ponudb je do 10.4.2018 do 12. ure.

Odpiranje ponudb je 10.4.2018 ob 13. uri.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom 2018

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2018

 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 30.3.2018 do 13. ure.