Občina Gorje

Aktualni javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov za mlade v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom in se izvajajo v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Rok za oddajo vlog je 29.3.2019.