Občina Gorje

Aktualni javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2019

 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

 

Rok za oddajo vlog je 10. maja 2019 do 12. ure. 

 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje v letu 2019

 

 

Prvi rok za oddajo vlog je vključno z dnem 30.4.2019 in drugi vključno z dnem 30.8.2019. 

Vloga za ukrep št. 8 upravičenci vlagajo samo za drugi rok, v obdobju od 16.8.2019 do 30.8.2019.