Občina Gorje - Visual 01

POZIV PONUDNIKOM TURISTIČNIH STORITEV

Občina Gorje pripravlja projekt postavitve informacijskih tabel za označevanje kulturnih in naravnih znamenitosti ter ponudnikov turističnih storitev na območju občine. Ponudnike turističnih storitev pozivamo na oddajo vlog za postavitev table z ustreznimi dokazili o dejavnosti.   Za dodatne informacije in pojasnila smo na voljo na tel.: 04/575 18 05 ali na e-naslovu: ....   Vloga za postavitev table   Občinska..
Beri več

ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI OB OBČINSKIH CESTAH IN..

Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest smo opazili, da lastniki oziroma sosedje ob občinskih cestah vegetacije še niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od njih pričakuje. Zakon o cestah (Ur. l. št. 109/2010) namreč v 98. členu določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto ter..
Beri več

OBČINSKI PRAZNIK 2015