Občina Gorje - Visual 01

PREVERITE TEKOČE DOGAJANJE V OBČINI GORJE

Tekoče dogajanje v Občini Gorje
Beri več

RDEČI ALARM ZARADI SMREKOVEGA LUBADARJA

RDEČI ALARM ZARADI SMREKOVEGA LUBADARJA
Neverjetno močan izbruh napada smrekovih podlubnikov je posledica vročih, sušnih poletij, počasnega pospravila žleda, vse manjše skrbnosti pri poseku drevja in rasti smreke v nižini ter na sušnih pobočjih.   Naravno domovanje smreke so gorski gozdovi (Pokljuka, Jelovica, Karavanke). Zaradi njenih ugodnih ekonomskih, tehničnih in gojitvenih lastnosti je bila v 19. in 20. stoletju nekritično umetno sajena in pospeševna na vseh..
Beri več

KMETIJSKE SUBVENCIJE 2016

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ Oddelek za kmetijsko svetovanje Izpostava  Radovljica Rožna dolina 50 4248 Lesce   Datum: 20.1.2016 VABILO     Vabimo vas na predstavitev novosti pri uveljavljanju neposrednih plačil (subvencij) v kmetijstvu 2016. Vsako leto je nekaj sprememb, zato želimo da sledite novostim in vas vabimo, da se udeležite predavanja na eni izmed spodaj navedenih lokacij.   Predstavitev novosti..
Beri več

KAKO Z MLEKOM V PRIHODNOST

Izpostava Radovljica Rožna dolina 50 4248 Lesce tel.: 04-53-53-618 041 762 611 E- pošta: ...   Datum: 21.1. 2016   KGZS območna enota Kranj, zbornična izpostava Radovljica in KGZ zavod Kranj organizirata posvet – okroglo mizo z naslovom:     KAKO  Z  MLEKOM  V  PRIHODNOST   Okrogla miza bo v petek 12.2.2016 ob 10:00 uri v Čebelarskem centru v Lescah Rožna dolina 50a   4248  Lesce     Izhodiščno..
Beri več

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V preteklih letih so se podatki za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) prilagajali podatkom iz Registra nepremičnin (REN). Podatke o prodaji zemljišč in objektov Občina Gorje pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). Vse ostale podatke so lastniki zemljišč in objektov dolžni sporočiti sami. To predpisuje 16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 111/2008), ki pravi da..
Beri več
12

OBČINSKI PRAZNIK 2015