Občina Gorje - Slika poletna 1
Občina Gorje - Slika poletna 2
Občina Gorje - Slika poletna 3
Občina Gorje - Slika poletna 4

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV
Primeri nepravilnega in neodgovornega odlaganja odpadkov na eko otokih in v naravi:  Glede na to, da lahko vsak občan Občine Gorje na leto pripelje 1,5 m3 gradbenega materiala na Zbirni center Bled BREZPLAČNO, je odlaganje gradbenih odpadkov na EKO otokih NEDOPUSTNO! Več na spletni strani Infrastrukture Bled.    Vandalizem in objestnost!   Zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih. Kosovne odpadke, po vašem predhodnem..
Beri več

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA..

Spoštovane občanke, spoštovani občani,   v času trajanja javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN Vršce. Pobude, mnenja in pripombe je možno podajati v času javne razgrnitve pisno v knjigo pripomb, po elektronski pošti ... (v zadevi naj se jasno navede, da gre za OPPN Vršce) ter po navadni pošti na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje s pripisom »Javna..
Beri več

DOGODKI V MESECU NOVEMBRU 2017

DOGODKI V MESECU NOVEMBRU 2017
Koledar prireditev  
Beri več

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA..

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠCE
Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO), 24. člena Statuta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) župan občine Gorje objavlja   JAVNO NAZNANILO   o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega..
Beri več

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2018

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2018
Občinski svet je na svoji 19. redni seji dne, 25.10.2017 sprejel sklep, da sprejeme predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 in ga posreduje v 30-dnevno javno razpravo.    Vabimo vas, da svoje predloge in pripombe na Proračun 2018 posredujete županu Občine Gorje na naslov: OBČINA GORJE župan Peter Torkar Zgornje Gorje 6b 4247 ZGORNJE GORJE ali pa jih pošljete po e-pošti: ...   PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018
Beri več
12

OBČINSKA PROSLAVA 2017

IMG_5769IMG_5770IMG_5775IMG_5781IMG_5783IMG_5785IMG_5788IMG_5791IMG_5792IMG_5798IMG_5802IMG_5810IMG_5814IMG_5821IMG_5823IMG_5831IMG_5834IMG_5837IMG_5840IMG_5841IMG_5844IMG_5846IMG_5848IMG_5852IMG_5855IMG_5856IMG_5858IMG_5862IMG_5863

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

IMG_0390IMG_0392IMG_0394IMG_0396IMG_0397IMG_0399IMG_0400IMG_0427IMG_0429IMG_0430IMG_0431IMG_0433IMG_0434IMG_0435IMG_0437IMG_0440IMG_0442IMG_0444IMG_0448IMG_0454IMG_0455IMG_0456IMG_0459IMG_0460IMG_0461IMG_0463IMG_0464IMG_0469IMG_0470IMG_0472IMG_0475IMG_0477IMG_0481IMG_0482IMG_0485IMG_0487IMG_0493IMG_0497IMG_0504IMG_0507IMG_0508IMG_0514IMG_0516IMG_0517IMG_0521IMG_0523IMG_0525IMG_0531IMG_0532IMG_0536IMG_0538IMG_0541IMG_0545IMG_0550IMG_0553IMG_0559IMG_0561IMG_0563IMG_0565IMG_0566IMG_0581IMG_0582IMG_0584IMG_0585IMG_0586IMG_0587IMG_0589

UREDITEV PLOČNIKA OB REGIONALNI CESTI GORJE - KRNICA

IMG_0215IMG_0216IMG_0217IMG_0218IMG_0219IMG_0221IMG_0222IMG_0224IMG_0225IMG_0227IMG_0229IMG_0232IMG_0234IMG_0237IMG_0239IMG_0243