Občina Gorje - Visual 01

ZAPORA REČIŠKE CESTE

ZAPORA REČIŠKE CESTE
Občina Bled je skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo v drugi polovici aprila pričela z dolgo pričakovano gradnjo pločnika ob sicer zelo prometni državni Rečiški cesti. Skladno z zakonom so občine dolžne graditi in vzdrževati pločnike, avtobusna postajališča, cestne prehode in javno razsvetljavo ob državnih cestah skozi naselja. Poleg tega bo občina obnovila ali na novo zgradila tudi drugo infrastrukturo, ki se nahaja v cesti...
Beri več

INVAZIVKE V GORJAH

INVAZIVKE V GORJAH
Občina Gorje v letu 2016 sodeluje v projektu »Proč z invazivkami«. Projekt obravnava tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki lahko povzročajo gospodarsko škodo in negativne vplive v naravnem okolju. V Gorjah so med najbolj razširjenimi vrstami japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, žlezava nedotika, zelo alergena pelinolistna žvrklja bolj znana kot ambrozija, opažen je bil tudi zelo nevarni orjaški dežen. Ker..
Beri več

KREDITI ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA GORENJSKA..

KREDITI ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA GORENJSKA PODJETJA
Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je oktobra 2015, v sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom (ki zagotavlja sredstva za izvajanje Regijske garancijske sheme), objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Gorenjska (RGS Gorenjska).     Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti..
Beri več

KURJENJE V NARAVNEM IN BIVALNEM OKOLJU

KURJENJE V NARAVNEM IN BIVALNEM OKOLJU
V spomladanskem času, ko pričnemo urejati okolico, vrtove, njive…, se znajdemo pred zagato, kam z vsemi zelenimi oziroma biološkimi odpadki. Najhitrejša rešitev se nam ponudi tako, da jih kar na kraju zakurimo. In potem se gost dim vije po dolini, naselju in smradi ter duši vse živo. Pa je to dobra rešitev? Glede na čas v katerem živimo, je ekologiji in varstvu okolja potrebno nameniti veliko večjo vlogo in tako tudi v zvezi tega..
Beri več

JAVNI RAZPISI ZA LETO 2016

Obveščamo, da so objavljeni javni razpisi za leto 2016.     
Beri več
12

OBČINSKI PRAZNIK 2015