PROSTORSKA PREVERITEV UMESTITVE OBJEKTOV NA OBMOČJU CENTRALNIH DEJAVNOSTI V GORJAH (OKOLICA GORJANSKEGA DOMA)

2442
EU projekti
V teku
Okolica Gorjanskega doma, 4247 Zgornje Gorje
Leto 2014