Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica Tina Urevc
  • Namestnica predsednice Barbara Gomilar
  • Član Janez Potočnik
  • Namestnica člana Sabina Mareklj
  • Član Nejc Jan
  • Namestnica člana Tina Kosi
  • Članica Marija Ulčar
  • Namestnica članice Pavla Jerič