Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Tina Urevc
  • Namestnica predsednice, Barbara Gomilar
  • Član, Janez Potočnik
  • Namestnica člana, Sabina Mareklj
  • Član, Nejc Jan
  • Namestnica člana, Tina Kosi
  • Članica, Marija Ulčar
  • Namestnica članice, Pavla Jerič