Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednica OVK, Tina Urevc
 • Namestnica predsednica OVK, Milena Šimnic
 • Članica, Tina Kosi
 • Namestnica članice, Marija Ulčar
 • Član, Nejc Zalokar
 • Namestnica člana, Valerija Zalokar
 • Član, Marko Pintar
 • Namestnica člana, Simona Bergant
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica, Tina Urevc
 • Namestnica predsednice, Barbara Gomilar
 • Član, Janez Potočnik
 • Namestnica člana, Sabina Mareklj
 • Član, Nejc Jan
 • Namestnica člana, Tina Kosi
 • Članica, Marija Ulčar
 • Namestnica članice, Pavla Jerič