Vloga za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Oddaj vlogo

Da
Je zahtevana - brez e-identitete je potrebno izpolnjeno vlogo natisniti, podpisati in poslati po pošti

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov