Občina Gorje - Zimska slika 2017_1
Občina Gorje - Zimska slika 2017_3
Občina Gorje - Zimska slika 2017_4
Občina Gorje - Zimska slika 2017_6
Občina Gorje - zimska 2018
Občina Gorje - zimska 2 2018
Občina Gorje - zimska 3 2018
Občina Gorje - zimska 4 2018
Občina Gorje - zmska 5 2018

POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ČLANOV

POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ČLANOV
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je objavila dva Poziva. 
Beri več

OBNOVA CESTE FORTUNA - VINTGAR

OBNOVA CESTE FORTUNA - VINTGAR
Občina Gorje je skupaj s Turističnim društvom Gorje pristopila k obnovi lokalne ceste z oznako LC 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna. Obnova ceste je predvidena na odseku od križišča z regionalno cesto R3 – 1104 Javornik – Gorje (Fortuna) do križišča Vršče, v dolžini cca. 540 m.           V sklopu rekonstrukcije je predvidena razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja in ureditev pasu za pešce (souporaba z motornim..
Beri več

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH..

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. List RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 103/07, 11/11, 98/13, 6/18), Občina Gorje objavlja   POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI GORJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE  ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 26.05.2019   1. člen Organizatorjem kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo..
Beri več

OBVESTILO SOBODAJALCEM

OBVESTILO SOBODAJALCEM
Turistična in promocijska taksa – nov račun za nakazila   Ponudnike nastanitvenih obratov na območju Občine Gorje, zavezance za plačilo promocijske in turistične takse, obveščamo o številki novega prehodnega računa, na katerega se nakazuje promocijsko in turistično takso v skupnem znesku – za prenočitve po 1. 1. 2019   Številka računa: 0140 7845 0000 019 TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINE GORJE   Ponovno..
Beri več

DIMNIKARSKE STORITVE

DIMNIKARSKE STORITVE
Spoštovani,   obveščamo vas, da je Dimnikarstvo, Primož Rauter s.p. zaključil z opravljanjem dimnikarske dejavnosti.    Na podlagi 18. člena Zakona o dimnikarskih storitvah mora uporabnik dimnikarskih storitev izbrati dimnikarsko družbo, zato predlagamo, da si v čim krajšem času poiščete novo dimnikarsko..
Beri več

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV

NEPRAVILNO IN NEODGOVORNO ODLAGANJE ODPADKOV
Primeri nepravilnega in neodgovornega odlaganja odpadkov na eko otokih in v naravi:  Glede na to, da lahko vsak občan Občine Gorje na leto pripelje 1,5 m3 gradbenega materiala na Zbirni center Bled BREZPLAČNO, je odlaganje gradbenih odpadkov na EKO otokih NEDOPUSTNO! Več na spletni strani Infrastrukture Bled.    Vandalizem in objestnost!   Zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih. Kosovne odpadke, po vašem predhodnem..
Beri več

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih..

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
V skladu s 87. členom Stanovanjskega zakona (uradni list RS, št. 69/03 in spremembe) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in spremembe) Občina Gorje objavlja naslednjo PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.    
Beri več

OBNOVA STREHE NA MRLIŠKIH VEŽICAH

SANACIJA STREHE NA OSNOVNI ŠOLI GORJE

OTVORITEV CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

UREDITEV PLOČNIKA OB REGIONALNI CESTI GORJE - KRNICA