Občina Gorje - Zimska slika 2017_1
Občina Gorje - Zimska slika 2017_3
Občina Gorje - Zimska slika 2017_4
Občina Gorje - Zimska slika 2017_6
Občina Gorje - zimska 2018
Občina Gorje - zimska 2 2018
Občina Gorje - zimska 3 2018
Občina Gorje - zimska 4 2018
Občina Gorje - zmska 5 2018

PODJETNIŠKA KAVICA - KADROVSKI IN DRUGI PRAVNI..

PODJETNIŠKA KAVICA - KADROVSKI IN DRUGI PRAVNI VIDIKI POSLOVANJA PODJETJA

Beri več

OBVESTILO O VOLIŠČU ZA PREDČASNO GLASOVANJE

OBVESTILO O VOLIŠČU ZA PREDČASNO GLASOVANJE
OBVESTILO O VOLIŠČU ZA PREDČASNO GLASOVANJE na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament Okrajna volilna komisija Radovljica obvešča volivke in volivce z območja občin Bled, Bohinj in Gorje, da je sedež volišča za predčasno glasovanje v Radovljici. Volivci, ki bodo na dan splošnega glasovanja odsotni, se predčasnega glasovanja lahko udeležijo  v torek 21.5., sredo 22.5.  in četrtek 23.5.2019 od 7.00 do..
Beri več

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ..

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE GORJE ZA LETO 2019
Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o priznanjih Občine Gorje (Ur. List RS, št. 42/2008), komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja   R A Z P I S   ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ  OBČINE GORJE ZA LETO 2019   Občina Gorje podeljuje naslednja priznanja:    NAZIV - ČASTNI OBČAN OBČINE GORJE se podeljuje:       za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, katere delo in..
Beri več

PODALJŠANJE ZAPORE CESTE FORTUNA - VINTGAR

PODALJŠANJE ZAPORE CESTE FORTUNA - VINTGAR
Spoštovani,   obveščamo vas, da je popolna zapora ceste zaradi obnove ceste Fortuna – Vintgar podaljšana do 31.5.2019. Skupaj z izvajalcem se bomo trudili, da bo obnova ceste zaključena v najkrajšem možnem času in pred skrajnim rokom.   Občinska uprava občine Gorje
Beri več

VODA JE VARNA ZA PITJE IN PRIMERNA ZA UŽIVANJE

VODA JE VARNA ZA PITJE IN PRIMERNA ZA UŽIVANJE
  Zaradi velikega števila medijskih prispevkov bi radi prebivalce občin Gorje, Bled in Radovljica, ki so priključeni na vodovodni sistem Radovna, obvestili, da je voda zdravstveno ustrezna. Letos je bilo na vodovodnem sistemu odvzetih 22 vzorcev pitne vode (tako mikrobioloških kot kemijskih) in prav vsi so bili skladni. Tudi na zajetju Ovčja jama nismo zaznali fekalnega onesnaženja, vrednosti koncentracij dušikovih spojin so nizke. Vse..
Beri več

OBNOVA CESTE FORTUNA - VINTGAR

OBNOVA CESTE FORTUNA - VINTGAR
Občina Gorje je skupaj s Turističnim društvom Gorje pristopila k obnovi lokalne ceste z oznako LC 012101 Gmajna-Podhom-Fortuna. Obnova ceste je predvidena na odseku od križišča z regionalno cesto R3 – 1104 Javornik – Gorje (Fortuna) do križišča Vršče, v dolžini cca. 540 m.           V sklopu rekonstrukcije je predvidena razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja in ureditev pasu za pešce (souporaba z motornim..
Beri več

OBVESTILO SOBODAJALCEM

OBVESTILO SOBODAJALCEM
Turistična in promocijska taksa – nov račun za nakazila   Ponudnike nastanitvenih obratov na območju Občine Gorje, zavezance za plačilo promocijske in turistične takse, obveščamo o številki novega prehodnega računa, na katerega se nakazuje promocijsko in turistično takso v skupnem znesku – za prenočitve po 1. 1. 2019   Številka računa: 0140 7845 0000 019 TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINE GORJE   Ponovno..
Beri več
12

OBNOVA STREHE NA MRLIŠKIH VEŽICAH

SANACIJA STREHE NA OSNOVNI ŠOLI GORJE

OTVORITEV CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

UREDITEV PLOČNIKA OB REGIONALNI CESTI GORJE - KRNICA