Občina Gorje - Slika poletna 1
Občina Gorje - Slika poletna 2
Občina Gorje - Slika poletna 4
Občina Gorje - slika poletna 2019
Občina Gorje - slika poletna 2019
Občina Gorje - slika poletna 2019

OBNOVA REGIONALNE CESTE KOČNA - GORJE

OBNOVA REGIONALNE CESTE KOČNA - GORJE
Investitor Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma od 23.10.2019 do 12.12.2019 izvedla preplastitev voziščne konstrukcije državne ceste Kočna – Gorje, zaradi česar bo dnevno med 8:00 in 17:00 uro na odseku državne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje, od km 4,400 do km 6,400 vzpostavljenih več delnih zapor z urejenim izmeničnim enosmernim prometom (semaforsko urejanje in odstop prednosti). V času izvajanja asfaltiranja pa bo..
Beri več

JAVNO NAZNANILO - ODLOČBA O IZBRISU ZAZNAMBE..

JAVNO NAZNANILO - ODLOČBA  O IZBRISU ZAZNAMBE STATUSA JAVNEGA DOBRA
ODLOČBA O IZBRISU ZAZNAMBE STATUSA JAVNEGA DOBRA  
Beri več

SKLEP O DOLOČITVI KONČNEGA ROKA ZA PREVZEMANJE..

SKLEP O DOLOČITVI KONČNEGA ROKA ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI, KI ZAPADEJO V PLAČILO V BREME PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2019
Sklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Gorje za leto 2019
Beri več

SODELOVANJE TNP IN OBČINE GORJE PRI IZVEDBI..

SODELOVANJE TNP IN OBČINE GORJE PRI IZVEDBI RAZVOJNEGA PROJEKTA
Javni zavod Triglavski narodni park je z razvojnimi sredstvi iz državnega proračuna finančno podprl projekt ureditve dveh podzemnih ekoloških otokov na obstoječih mestih za zbiranje odpadkov v Zgornjih in Spodnjih Gorjah. Na obeh lokacijah so vzpostavljeni štirje podzemni zabojniki za ločeno zbiranje embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Ureditev in prostorska umestitev ekoloških otokov v občini Gorje bo..
Beri več

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA

Skladno s 3. odstavkom 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) bo od 1.10.2019 do 30.10.2019 potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, Zgornje Gorje, in sicer v času uradnih ur: -        ponedeljek 9.00 - 12.00, -        sreda 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00, -        petek 8.00 - 11.00.   Predlog modelov vrednotenja je dostopen na spletni strani..
Beri več

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO

ZAPORA CESTE NA POLJŠICO
OBVESTILO  
Beri več

UREDITEV PODZEMNIH EKOLOŠKIH OTOKOV

Občina Gorje je pristopila k ureditvi dveh podzemnih ekoloških otokov, in sicer na lokaciji v Zgornjih Gorjah ob pokopališču in na lokaciji v Spodnjih Gorjah pri objektu Spodnje Gorje 29. Na obeh lokacijah se bodo postavili po štirje podzemni zabojniki namenjenih ločenemu zbiranju embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Izgled bo identičen ekološkemu otoku pri gasilskem domu na Rečici. Obstoječa ekološka..
Beri več
12

OBISK MINISTRICE ALENKE BRATUŠEK NA ZATRNIKU

OTVORITEV CESTE V VINTGAR

OBČINSKA PROSLAVA 2019

OBNOVA STREHE NA MRLIŠKIH VEŽICAH

SANACIJA STREHE NA OSNOVNI ŠOLI GORJE

OTVORITEV CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE V PODHOMU - KLINARJEV KLANEC

UREDITEV PLOČNIKA OB REGIONALNI CESTI GORJE - KRNICA