Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje

948
1.014.034,38 EUR
Kohezijski sklad
376.497,55 EUR
V teku
Povezava
Pomlad 2022
Jesen 2022