Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save - Občina Gorje

557
1.014.034,38 €
Kohezijski sklad
376.497,55 €
V teku
Povezava
Pomlad 2022
Jesen 2022