Vloga za prijavo (rednega in/ali podaljšanega) obratovalnega časa obrata ali kmetije

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov