Župnijska cerkev sv. Jurija

Sakralni objekti
Župnijska cerkev sv. Jurija, 4247 Zgornje Gorje