STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN GORJE

28. 8. 2019 103