Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Gorje za leto 2015