PODALJŠANJE ROKOV ODDAJE JAVNIH RAZPISOV

24. 3. 2020 Občina G. 257