Aktivirana kontaktna številka in elektronski naslov za pomoč občanom

20. 10. 2020 Občina G. 486