SKLEP O DOLOČITVI KONČNEGA ROKA ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI, KI ZAPADEJO V PLAČILO V BREME PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2020

22. 10. 2020 Monika B. 99