11. redna seja preko ZOOMa

Občina G. 1089
Seja je potekala dne 11.11.2020 ob 17.00
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Seje delovnih teles
Klikni tukaj za prikaz prilog
1) Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje z dne 1. 7. 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
2) Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje z dne 14. 9. 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
4) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, predlog – druga obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
6) Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje
Klikni tukaj za prikaz prilog
7) Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
8) Program zimske službe 2020/2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
9) Poročilo koncesionarja za izvajanje javne službe čiščenja in odvodnjavanja odpadnih voda WTE za leto 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
10) Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota vrtec Gorje
Klikni tukaj za prikaz prilog
11) Končni poročili o opravljenih nadzorih
Klikni tukaj za prikaz prilog
12) Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
13) Celostna prometna strategija Občine Gorje
Klikni tukaj za prikaz prilog
16) Pobude in vprašanja
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik 11. redne seje
Klikni tukaj za prikaz prilog