Predlog Odloka o proračunu za leto 2021 v 30-dnevni javni razpravi

12. 11. 2020 Občina G. 309