Možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja in v primeru nedelovanja storitev ali nedostopnosti interneta

7. 12. 2020 Občina G. 205