Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

14. 6. 2021 Občina G. 152